20 januari 2017

David Borman

(foto: Raoul Neijhorst)

Ik ben David Borman, communicatietrainer, verloskundig opleider, voorzitter regionale perinatale auditteam Midden Nederland, auteur, vader en verloskundige niet praktiserend.

Sinds 2009 geef ik vadercursussen en vanaf februari 2010 heb ik mijn bedrijf Monkberry.

Hieronder kun je in grote lijnen lezen waar ik me in het verleden en heden mee bezig heb gehouden. Je kunt het lezen als beknopt CV. Neem ook gerust een kijkje op mijn LinkedIn.

2006 – heden: Verloskundig Opleidings Coördinator

Vanaf 2006 ben ik werkzaam in het WKZ, het kinderziekenhuis in Utrecht. Eerst als klinisch verloskundige en stagebegeleider. Later als research-verloskundige, implementatie-medewerker en regiocoördinator voor de perinatale audit. Op dit moment werk ik als Verloskundig opleider en Regiovoorzitter voor de audit (zie ook hieronder).

Als Verloskundig opleider ben ik samen met mijn collega verantwoordelijk voor stagebegeleiding van coassistenten Geneeskunde (CRU99 en Llink Rood), verloskundigen in opleiding (VIO’s), huisartsen in opleiding (HAIO’s), physician assistants in opleiding (PAIO’s) en technisch geneeskunde studenten. Ik ben mede verantwoordelijk voor de logistiek en invulling van stages en lessen verloskunde, alsook voor de beoordelingen van VIO’s en PAIO’s.

2009-heden: eigen bedrijf Monkberry

Vanuit mijn eigen bedrijf Monkberry geef ik (na-) scholingen en workshops over de rol van aanstaande vaders aan diverse professionals in VSV’s, geboortecentra en op Verloskundige opleidingen. Lees hier meer over mijn activiteiten, of hier meer over projecten die ik heb gedaan.

Sinds 2011 verzorg ik op reguliere basis landelijke trainingen over de audit. Ik deed dat van 2011-2020 voor Perined (voor Stichting Perinatale Audit Nederland) voor VSV’s, verloskunde opleidingen en auditvoorzitters. Deze trainingen zijn in het kader van de Perinatale Audit en richten zich niet alleen inhoudelijk maar vooral ook op veilige en vertrouwelijke communicatie.

In 2013-2016 ben ik actief geweest binnen de Stichting Be The Change, waarvan de laatste 1,5 jaar vanuit Monkberry als coördinator/organisator voor alle Nederlandse activiteiten. Andere projecten en opdrachtgevers vind je hier.

Verder heb ik mij gespecialiseerd in diverse verloskundig gerelateerde trainingen, en communicatie. Hieronder valt bijvoorbeeld de cursus Aanpakken voor Aanstaande Vaders ontwikkeld, een cursus voor aanstaande vaders. Dit doe ik onder de paraplu van mijn eigen bureau Monkberry.

2016-heden: Communicatietrainer, human factor specilaist, CRM-trainer

Communicatietrainer, human factor specialist en programmamaker bij Medsim. Bij Medsim (Medische Simulatie) worden CRM-trainingen aangeboden en getraind middels op maat gemaakte simulatietrainingen waarbij het gaat om de tramcommunicatie. Ik werkte o.a. voor het VSV Westfriesland-Waterland, en de afdelingen anaesthesie en de OK in het Dijklander Ziekenhuis, afdelingen verloskunde en aneasthesie in het MMC in Veldhoven, de Spoedeisende Hulp in het ZGT Almelo, het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en op de eigen locatie van Medsim voor de afdelingen verloskunde en neonatologie van het ETZ Tilburg.

2015-2020: Voorzitter Regionale Auditteam Midden-Nederland

Perinatale Audits zijn een kwaliteits- en samenwerkingsverhogende monitoring van verloskundige zorg in Perinatale Samenwerkingsverbanden, waarbij b.v. perinatale sterfte en asfyxiecasus worden besproken. Van 2009-2015 was ik implementatiemedewerker en regiocoördinator, daarna als voorzitter van het Regioteam was ik verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en kwaliteit van de audits in Midden-Nederland. Ik ben trots dat ik de enige regionale voorzitter in Nederland was die geen arts is.

2015-heden: Auditvoorzitter

Tevens zit ik audits zelf voor, met een bijzondere belangstelling en nadruk op veilige communicatie tussen diverse professionals met verschillende achtergronden en belangen. Auditgroepen variëren van 20 tot meer dan 80 deelnemers.

2013 – heden: auteur Aanpakken voor Aanstaande Vaders

Auteur van het boek ‘Aanpakken voor Aanstaande Vaders’, uitgeverij Unieboek/Spectrum. Een boek speciaal voor aanstaande vaders en meemoeders (maar zwangeren mogen meelezen!). In 2020 in 10e druk. Best verkochte boek op bol.com in de categorie ‘aanstaande vader’, 4,7/5 sterren.

Klik hier voor meer info.

2013-2016: Landelijk coördinator Be The Change

Stichting Be The Change (BTC) is de Nederlandse afdeling van de Amerikaanse Challenge Day organisatie, die workshops voor volwassenen verzorgt. De werkzaamheden zijn bij sommigen bekend van de tv programma’s Over De Streep en Als Je Me Echt Zou Kennen. Centraal in deze workshops staan de kracht van kwetsbaarheid, verbinding en meer bij jezelf komen.

Vanaf 2013 heb ik mij intensief bezig gehouden met het gedachtengoed van BTC, eerst als deelnemer aan workshops en als vrijwilliger. De laatste 1 1/2 jaar was ik Nederlandse coördinator van de stichting. Tijdens mijn coördinatorschap heb ik niet alleen de organisatie verzorgd van een zevental 3-daagse workshops voor volwassenen, maar ook van Challenge Days voor senioren en Bol.com. Ook werkte ik mee aan 5 afleveringen van Als Je Me Echt Zou Kennen van RTL4, lees hier over mijn ervaringen.

Onder mijn coördinatorschap is een Politie Follow Up Dag ontwikkeld voor Challenge Days voor de Nationale Politie, een vervolg op een Politie Challenge Day. Dit was een compleet nieuw concept dat in samenwerking met de Politie en de Challenge Day oprichters is ontwikkeld.

Verder heb ik o.a. de organisatiestructuur, website/social media, adminstratie en commerciële activiteiten geprofessionaliseerd.

Ik heb in 2015 een ‘intensive’ Be The Change workshop gevolgd over persoonlijk leiderschap. In 2016 heb persoonlijke training gekregen van de Amerikaanse oprichters voor het leiden van onderdelen van de groepsworkshops.

Meer informatie over de Challenge Day organisatie staat hier.

1999-2009: verloskundige

Werkzaam geweest als verloskundige. Eerst als waarnemer in diverse praktijken, al snel als klinisch verloskundige in een perifeer, regionaal en later academisch ziekenhuis.

2008-2016: opleidingen

Diverse workshops en trainingen gevolgd zoals een trainersopleiding bij Van Montfort/ITV, seminars door Erik Smithuis (oprichter ICM Opleidingen), trainingsacteren, diverse workshops van Be The Change, vrijwilligerswerk voor Challenge Day Nederland, Good Clinical Practice/ Radboud Universiteit.

In de agenda staat het behalen van mijn Basis Kwalificatie Onderwijs in het UMCU op de planning.