Voordracht Hoge School Leiden – Leuker voor Vaders

Op 19 februari 2019 was ik als spreker aanwezig op het lectoraat Leuker voor Vaders. Diverse sprekers belichten het onderwerp ‘vaders’ waarbij ik mede namens VDRS de huidige stand van zaken mocht bespreken van hoe professionals op dit moment vaders betrekken en aanmoedigen betrokken vaders te zijn.

Onder de toehoorders waren verloskundigen, studenten, CJG-veprleegkundigen en anderen. Ik nam de mensen mee op een ‘customer journey’, de reis die een man aflegd als hij vader gaat worden. En alle momenten die hij betrokken had kunnen worden of aangesproken had kunnen worden door professionals die daar geen oog voor hebben. Niet uit onwil maar vanwege blinde vlekken.

De toehoorders konden naar huis gaan met praktische tips om meteen in de praktijk te brengen.

Leuker voor Vaders