CRM-trainingen

In het najaar van 2018 heb ik als trainer weer een bijdrage geleverd aan de CRM-trainingen van Medsim. Als eerste was dat op locatie in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Een mooie training voor OK en anaesthesie personeel met af en toe een aanvulling van een specialist zoals een chirurg of een gynaecoloog. Aan de hand van een korte herhaling van de theorie werden er weer scenario’s gedraaid die de aanleiding waren om de CRM-handvatten zoals SBARr, Closed Loop, 10voor10 en debriefing toe te passen.

 

Hetzelfde, maar in een andere opzet, mocht ik ook doen in trainingen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem met het hele Verloskundige Samenwerkings Verband (VSV) inlcusief de neonatologie en de ambulance-dienst. In deze Medsim-training stond ook de theorie van de CRM centraal, samen met theorie over feedback.

Natuurlijk werkte ik deze dagen weer met collega Victoria, de bevalpop, en haar kindje baby Tory.

Het waren ontzettend leuke en leerzame dagen, voor de deelnemers én voor mijzelf.